Kristupas Keršys izsaukts uz Lietuvas U-16 futbola izlases treniņnometni

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.08.18.

Vair?ku dienu treni?nometni un divas p?rbaudes sp?les aizvad?s Lietuvas U-16 vecuma futbola izlase.

Augusta beig?s, laika posm? no 22. l?dz 27.augustam Lietuvas U-16 futbola izlase pulc?sies vienviet Lietuv?, kur aizvad?s p?ris dienu treni?nometni, tai skait? divas p?rbaudes sp?les. Gaid?maj?s p?rbaudes sp?l?s lietuviešiem pret? st?sies Gruzijas vienaudži.

Uz kaimi?valsts jauniešu izlasi izsaukts ar? Futbola skola Metta 2003.gad? dzimušais futbolists Kristupas Keršys.

Nov?lam jaunajam futbolistam veiksm?gu treni?nometni un rezultativit?ti p?rbaudes sp?l?s!