FS Metta U-18 komanda viesos pārliecinoši pārspēj Vidzemes FC

Miks Vilkaplāters
Ievietots 10.10.18.

K?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grup? aizvad?jusi FS Metta U-18 komanda.

Vidzemes FC
0 - 6
FS Metta U-18

Trešdien, 10.oktobr?, Smilten? FS Metta U-18 komanda aizvad?jusi savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?ta vec?k?s grupas ietvaros, tiekoties ar viet?jo Vidzemes FC.

Jau no sp?les pirmaj?m min?t?s FS Metta futbolisti p?r??ma iniciat?vu, un nebija ilgi j?gaida l?dz pirmajiem g?tajiem v?rtiem. Tas izdev?s dubultveiksm?gi – 16. un 17.min?t? izc?l?s Mat?ss Z??ele un Raimonds Krollis, pan?kot 2:0. Iesp?jas palielin?t rezult?ta starp?bu bija, un to bija daudz, tom?r uzbrukuma nosl?gum? tr?ka precizit?tes. Tom?r puslaika izska?? komandas kapteinis J?kabs Lag?ns nosp?l?ja individu?li veiksm?gi un guva komandas trešos v?rtus – 3:0.

Otro puslaiku tikpat akt?vi un uzbr?koši ies?ka mettieši, un turpin?ja apdraud?t vidzemnieku v?rtus. Diezgan ?tri 4:0 pan?ca uz mai?u n?kušais Ri?ards Ulmis, bet puslaika turpin?jum? izc?l?s ar? Aleksandrs Kartišovs un Ren?rs Guliaks, uzst?dot sp?les gala rezult?tu – 6:0! Lai gan j?atz?m?, ka iesp?ju g?t v?rtus bija l?rums, mettieši izc?n?ja ?oti p?rliecinošu uzvaru viesos.

Vidzemes FC– FS Metta U-18

0:6 (0:3)

FS Metta U-18:

Kristi?ns Lo?melis, Oskars Bambals, Ri?ards Šauers, Daniels Fedorovi?s, Gabriels Kirkils, Oskars Vientiess, Ren?rs Guliaks, J?kabs Lag?ns, Aleksandrs Kartišovs, Mat?ss Z??ele, Raimonds Krollis

 Uz mai?u:

Ri?ards Ulmis, Aleksejs Krjukovi?s, Filips Elsts, J?nis Beks

V?rtus guva:

J?kabs Lag?ns, Aleksandrs Kartišovs, Raimonds Krollis, Ri?ards Ulmis, Mat?ss Z??ele, Ren?rs Guliaks.

Br?din?jumi:

Oskars Vientiess, Gabriels Kirkils

N?kam? sp?le:

Trešdiena, 17.oktobris, plkst. 19.00

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

FS Metta U-18 – SK Super Nova U-18