FS Metta U-18 komanda atspēlējas, tomēr piedzīvo zaudējumu kompensācijas laikā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 21.09.18.

Savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta U-18 komanda.

FS Metta U-18
2 - 3
FK Ventspils

Ceturtdien, 20.septembr?, Hanzas vidusskolas laukum? FS Metta U-18 komanda aizvad?jusi savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?ta vec?k?s grupas ietvaros, tiekoties ar citu turn?ra l?dervien?bu – Ventspils FA.

Sp?li akt?v?k ies?ka m?jinieki, p?ris reizes ielaužoties pretinieku soda laukum?, ta?u 6.min?t? non?ca iedzin?jos, kad pretuzbrukum? ventspilnieki bija veiksm?g?ki v?rtu priekš? – 0:1. Turpin?jum? ar bumbu daudz vair?k bija FS Metta futbolisti, tom?r ?paši b?stamu saasin?jumu uzbrukum? nebija. B?stam?kais sitiens padev?s Krollim no 18 metriem, tom?r to ar p?l?m atsita viesu v?rtsargs.

Otr? puslaika s?kum? mettieši uzreiz met?s uz priekšu, bet 47.min?t? p?c st?ra sitiena ielaida otros – 0:2. Rezult?ta starp?bu gan ?tri p?c Krjukovi?a nopeln?t? 11 metru soda sitiena samazin?ja Mat?ss Z??ele, bet p?c p?rdesmit min?t?m Mat?ss piesp?l?t?ja lom? un Normunds Uldri?is rezult?tu izl?dzin?ja – 2:2!

L?dz sp?les beig?m FS Metta futbolistiem bija teicamas iesp?jas izraut uzvaru, reizi p?c Z??eles sitiena bumba tr?p?ja pa v?rtu stabu, bet sp?les kompens?cijas laik? nevajadz?gi rupji nosp?l?ja Sorokins un ar pendeles pal?dz?bu viesi izr?va uzvaru – 2:3.

FS Metta U-18 – Ventspils FA U-18

2:3 (0:2)

FS Metta U-18:

Alvis Sorokins, Oskars Bambals, Gabriels Kirkils, Ri?ards Šauers, Em?ls Birka, Ren?rs Guliaks, Normunds Uldri?is, Ri?ards Ulmis, Mat?ss Z??ele, Aleksejs Krjukovi?s, Raimonds Krollis

 Uz mai?u:

Daniels Fedorovi?s, J?nis Beks

Br?din?jumi:

Ri?ards Ulmis

Noraid?jumi:

Alvis Sorokins

N?kam? sp?le:

Ceturtdiena, 4.oktobris, plkst. 16.00.

FK Jelgava sporta b?zes m?ksl?gais laukumus, Jelgava

JFA Jelgava – FS Metta U-18