FS Metta U-18 futbolisti izrauj uzvaru pret Vidzemes FC

Miks Vilkaplāters
Ievietots 29.06.18.

K?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?ta vec?kaj? grup? aizvad?jusi FS Metta U-18 komanda.

FS Metta U-18
2 - 1
Vidzemes FC

Ceturtdien, 28.j?nij?, Hanzas vidusskolas laukum? FS Metta U-18 komanda aizvad?jusi savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?ta ietvaros, uz?emot Vidzemes FC vienaudžus.

Sp?les pirmaj? puslaik? nedaudz veiksm?g?ki izr?d?j?s m?jinieki, g?stot vien?gos v?rtus puslaik? un izvirzoties vad?b? – 33.min?t? prec?zs sitiens padev?s Aleksandram Kartišovam – 1:0! Turpin?jum? s?kstie vidzemnieki nepadev?s un r?d?ja nepiek?p?gu sniegumu laukum?. Tas 65.min?t? vainagoj?s ar v?rtu guvumu, kad Vidzemes FC futbolists realiz?ja 11 metru soda sitienu. Tom?r p?d?jais v?rds pieder?ja FS Metta futbolistiem, kuri p?c ielaistajiem v?rtiem akt?vi dev?s uz priekšu, kas vainagoj?s rezult?t? uz tablo – 81.min?t? uzvaru izr?va Aleksandrs Kartišovs, uzst?dot sp?les gala rezult?tu – 2:1! Mettiešiem ceturt? uzvara p?c k?rtas un pagaidu pirm? vieta turn?ra tabul?.

FS Metta U-18 – Vidzemes FC U-18

2:1 (1:0)

FS Metta U-18:

Alvis Sorokins, Oskars Bambals, Normunds Uldri?is, Kristaps Mednis, Gabriels Kirkils, Ri?ards Šauers, Ren?rs Guliaks, Aleksejs Krjukovi?s, Ri?ards Ulmis, Aleksandrs Kartišovs, Raimonds Krollis

Uz mai?u:

Benson Fazili

N?kam? sp?le:

Piektdiena, 27.j?lijs, plkst. 19:00

Hanzas vidusskolas laukuma, R?ga

FS Metta U-18 – R?gas FS U-18