FS Metta U-16 komandas futbolisti izcīna 6.vietu "Ateitis Cup"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 12.11.18.

Aizvad?t?s ned??as nogal? uz turn?ru Lietuv? dev?s FS Metta U-16 futbolisti.

FS Metta komandas ruden? tradicion?li dodas uz Lietuvu, lai piedal?tos “Ateitis Cup” turn?r?. Aizvad?t?s ned??as nogal? uz kaimi?valsti dev?s FS Metta U-16 komanda, kas gan liel?koties bija p?rst?v?ta ar 2003.gad? dzimušajiem futbolistiem.

FS Metta U-16 komanda apakšgrupas ievad? izsp?l?ja divus bezv?rtu neizš?irtus – 0:0 pret igau?u Vimsii un krievu FK Baltika, bet nosl?dzošaj? sp?l? ar 0:3 atzina leišu Žalgirietis p?r?kumu.

Izsl?gšanas sp?l?s mettieši c?n?j?s par 5.-8.vietu, vispirms ar 1:0 tika p?rsp?ts Igaunijas klubs TJK Legion, bet par 5.vietu ar 0:2 atz?ts jau grup? iepaz?t? FK Baltika p?r?kums.

L?dz ar to FS Metta puiši gadu vec?ku futbolistu konkurenc? izc?n?ja 6.vietu!

Foto: Ateitis Cup