FS Metta U-14 komanda piedalīsies prestižajā "Gothia Cup" turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 15.07.18.

Dal?bu starptautiskaj? jauniešu Elites turn?r? “Gothia Cup” uzs?ks FS Metta komanda.

No 15. l?dz 21. j?lijam FS Metta U-14 komanda piedal?sies G?teborg? notiekošaj? pasaul? liel?kaj? starptautiskaj? jauniešu futbola turn?r? “Gothia Cup”, kur? šogad sacent?sies vair?k nek? 1700 komandas no 80 valst?m, sp?l?m norisinoties uz 110 laukumiem.

U-14 vecuma grupas konkurenc? “Gothia Cup” piedal?sies 195 komandas, kuras sadal?tas 47 grup?s. FS Metta komanda tikusi ieloz?ta 18. grup? kop? ar Zviedrijas komand?m Eskilsminne IF un Solängens BK, k? ar? Cleveland FC vien?bu no ASV.

Ce?az?mi uz “Gothia Cup” FS Metta vien?ba j?nij? izc?n?ja asto?u sp?c?g?ko Latvijas Jaunatnes klubu konkurenc? triumf?jot “SFK Meet the World” turn?r?. Vair?k las?t ŠEIT.

Atg?din?m, ka pag?jušaj? gad? FS Metta 2003.gad? dzimušo komanda iek?uva turn?ra sp?c?g?ko 8 komandu pulk? 214 komandu konkurenc?, apst?joties vien turn?ra ceturtda?fin?la f?z?.

Vair?k inform?cijas par “Gothia Cup” turn?ra norisi ŠEIT

Foto: LFF