FS Metta U-13 komandas Latvijas Jaunatnes čempionātu noslēdz 5. un 15.vietā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 06.11.18.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ts nosl?dzies ar? U-13 vecuma grup?.

Dal?bu Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites U-13 vecuma grup? nosl?gušas divas FS Metta komanda, ierindojoties 5. un 15. viet? 19 komandu konkurenc?.

?irta Mihelsona tren?t?s komandas pirmo posmu nosl?dza 1. un 8.viet? sav?s apakšgrup?s. FS Metta komanda otraj? posm? gan savas poz?cijas zaud?ja un c??? par 1.-6.vietu bija piektie. Tikm?r FS Metta 2005 futbolisti otraj? posm? savas poz?cijas uzlaboja un tikai punkta att?lum? palika no 13.vietas, c?noties apakšgrup? par 13.-19.vietu. Otraj? posm? komandas vad?bu p?r??ma Rom?ns Kva?ovs.

FS Metta komandas rind?s ar 27 v?rtiem rezultat?v?kais v?rtu guv?js bija Kirils Zaharovs, bet ar 11 v?rtiem tuv?kais sekot?js bija Linards Liepi?š.

Tikm?r FS Metta 2005 komandas rind?s ar 10 v?rtiem rezultat?v?kais bija Edgars Sajenko, bet ar devi?iem izc?l?s Markuss Ardons.

Vair?k ar statistiku var iepaz?ties ŠEIT.

Apsveicam komandu ar sezonas nosl?gumu un nov?lam veiksm?gu turpin?jumu!