FS Metta U-11 komandas futbolisti "Ateitis Cup" izcīna 2.vietu

Miks Vilkaplāters
Ievietots 19.11.18.

FS Metta U-11 komanda aizvad?jusi “Ateitis Cup” turn?ru Lietuv?.

FS Metta komandas ruden? tradicion?li dodas uz Lietuvu, lai piedal?tos “Ateitis Cup” turn?r?. Novembra vid?, Latvijas sv?tku ned???, savus sp?kus starptautisk? turn?r? p?rbaud?ja U-11 vecuma grupas futbolisti.

FS Metta U-11 komanda apakšgrup? izc?n?ja tr?s uzvaras – divreiz izc?n?ts pan?kums ar 1:0 pret Tallinas Harju JK un Latvijas Academ FC, bet ar 6:0 sakauts krievu Khamovniki –, bet reizi sp?l?ts neizš?irti 0:0 ar Borisovas BATE. Desmit izc?n?tie punkti deva 1.vietu grup? un c??u par meda??m.

Izsl?gšanas sp?l?s mettieši vispirms ar 2:0 p?rsp?ja leišu Pa?evežio FA, bet pusfin?l? ar minim?lu rezult?tu 1:0 tika uzveikts Tblisi Dinamo. C??? par uzvaru turn?r? za?i-baltajiem pret? st?j?s Yury Konoplev Academy no Krievijas, bet šaj? sp?l? n?c?s piedz?vot zaud?jumu ar 0:2.

Tas noz?m?ja, ka Rom?na Kva?ova un J??a Riherta vad?t? FS Metta U-11 komanda izc?n?ja 2.vietu un sudraba meda?as starptautiskaj? Elites turn?r? “Ateitis Cup”.

Par turn?ra lab?ko aizsargu atz?ts FS Metta aizsargs Mat?ss Sili?š!

Vair?k statistikas par U-11 startu mekl?t ŠEIT

Apsveicam jaunos futbolistus un trenerus ar pan?kumu!

Mat?ss Sili?š – turn?ra lab?kais aizsargs.